Rajatiste projekteerimine ja ehitamine

Meie põhitegevusalaks on rajatiste projekteerimisega ja ehitamisega seonduvad tegevused. Omame pikaajalisi kogemusi erinevate maanteede, liiklussõlmede, tänavate ja muude keerukate rajatiste ehitamisel ja rekonstrueerimisel.

Meie teenused

Maanteede, raudteede, tänavate ehitus s.h kõik kaasnevad rajatised

Platside, parklate, parkide, staadionite ehitus

Kaeve- ja täitetööd

Liiv- ja killustikaluste ehitus

Meist

ATEMO pakub kõiki rajatiste ehitamisega seonduvaid teenuseid. Meie meeskond omab pikaajalisi kogemusi erinevate maanteede, liiklussõlmede, tänavate ja muude keerukate rajatiste ehitamisel ja remontimisel.

Meeldiva ehitusprotsessi aluseks on motiveeritud meeskond. ATEMO võimaldab töötajatel elada tasakaalustatud ja head elu, tehes mõtestatud tööd ja jäädes iseendaks ning tundes uhkust valitud tee üle. Särasilmse meeskonna säilitamiseks püüame tagada töötajate maksimaalse heaolu.

Meie väärtused

handshake

Koostöö

Kestev ja usalduslik suhe põhineb omavahelisel koostööl ja osapoolte ühisel edul. Me austame oma kliente ja koostööpartnereid ning teeme otsuseid väärtustades enda ja teiste aega. Koostöös peitub asjade õnnestumine, heaolu ja edu!

Uudsus ja jätkusuutlikkus

Soovime töös säilitada põnevuse ja proovime alati leida võimalikult nutikaid lahendusi nii tellija kui ATEMO jaoks. Väärtustame noori insenere ja anname neile võimaluse üheskoos särada.

Kokkulepetest kinnipidamine

Viime ellu selle, mida oleme lubanud. Me ei luba rohkem, kui suudame täita.